Triumphs LTD

Меню

Услуги - Медийна реклама

Рекламата в печатните и електронни медии е един от най-мощните инструменти за въздействие. Разнообразните и форми са удачни както за създаване на широка известност на марката или фирмата, така и при конкретни рекламни акции и промоции.

Рекламна агенция „Триумфс” може да организира вашата медийна реклама:
– Изработка, дизайн и публикуване на рекламни карета и PR-материали в различни печатни издания.
– Изработване и излъчване на радио-реклама .